Christmas Menus at Pontcysyllte Chapel Tea Room

Christmas Menus at Pontcysyllte Chapel Tea Room

Christmas Menu

Starters

Homemade leek and potato soup

Patchwork pate chicken liver

Melon served with raspberry coulis

Mains

Turkey, Beef,  Salmon or Nut Roast, Served with roast and boiled potatoes and seasonal vegetables.

Desserts

Christmas pudding with brandy butter

Cheese board selection welsh cheeses

Chocolate fudge cake and ‘Woodlands Farm’ vanilla ice cream

Blackcurrant and prosecco cheesecake

                                                                                                                                                  2 course £15.95 / 3 courses £19.95

Festive afternoon tea £15.95

Selection of four sandwiches to include Turkey and Cranberry, Smoked Salmon and Cream Cheese and cakes including homemade bara brith, Mini mince pies , Christmas cake.

Bwydlen Nadolig

Cwrs Cyntaf

Cawl, Pate neu Melon   

Prif Gwrs

Twrci, Cig Eidion, Eog neu Rhost Cnau

Wedi ei weini gyda Thatws Rhost a Thatws wedi ei berwi, allysiau tymhorol.                                                                                                                                     

Pwdin

Pwdin Nadolig

Bwrdd Caws Cymraeg

Cacen Siocled gyda Hufen Ia Fanila ‘Woodland Farm’

Cacn caws gyda hufen ffres

2 gwrs £15.95 / 3 cwrs £19.95

Te Prynhawn Nadoligaidd £15.95

Dewis o bedwar brechdan yn cynnwys Twrci a Llugaeron, Eog wedi’i Fygu a Chaws Hufen, a chacennau yn cynnwys bara brith cartref, mins peis bychan a chacen Nadolig.